ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΜΠΑΝΤΕ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

 
 

Στο site αυτό θα βρείτε μια σειρά ηλεκτρονικών και έντυπων βιβλίων που αναφέρονται στην ιστορία θεμελιωδών ιδεών  των μαθηματικών και της φυσικής φιλοσοφίας, οι οποίες έχουν καθορίσει την εικόνα που έχουμε για τον κόσμο.

 

Ο χώρος, η γεωμετρία, η κίνηση, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, η ηλεκτροδυναμική, οι σειρές Fourier , ο χωρόχρονος, η κυματοσυνάρτηση και οι «πολλές ιστορίες» του Feynmann, είναι μερικές από τις έννοιες αυτές,  για τις οποίες τελικά επιχειρείται μια εξηγητική τους ερμηνεία   μέσα από την  Αριστοτελική μεταφυσική.

 

Γιατί από τις βαθυστόχαστες επισημάνσεις του Bridgman για τον εκτελεστικό χαρακτήρα των εννοιών μέχρι το μαθηματικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, από τη «φανταστική» γεωμετρία του   Lobatschewski μέχρι το μετρικό τανυστή του φυσικού χωροχρόνου, η φυσική και η  μεταφυσική προσπαθούν να ερμηνεύσουν και συγχρόνως να δώσουν ένα νόημα στον κόσμο, ένα νόημα ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ.

 

Εδώ θα θεωρούμε τα μαθηματικά ως νοητά πειράματα και τη φυσική ως πραγματικά πειράματα στο εργαστήριο.

 
 

 

Home | Profile | Books | Contact | Links


Web Tracker